سفیر ارم

اخبار

۱۳۹۳/۱۰/۰۸

برگزاری نمایشگاه تاسیسات و ساختمان در قائم شهر

نمایشگاه تاسیسات و ساختمان ار تاریخ 8 دیماه لغایت 12 دیماه در شهرستان قائم شهر استان مازندران برگزار می شود