سفیر ارم

محصولات › داکت اسپیلت Rheem › سیستم کوره هوای گرم › هواساز 

هواساز


  • Heat  Exchanger  دارای پتنت انحصاری  turbulex    و از جنس استنلس استیل آلومینایز شده جهت  حداکثر مقاومت  خوردگی
  • SUPER  QUIET  80 Serie    کارکرد کاملا بیصدا ، این دسته از هواسازها را در سری (فوق بیصدا) قرار داده است