سفیر ارم

اخبار

پنجمین گردهمایی ساختمان های مارکدار (ibbi)

پنجمین گردهمایی ساختمان های مارکدار (ibbi)
۱۲ شهریور ۱۳۹۷

برگزاری پنجمین گردهمایی ساختمان های مارکدار(ibbi) گردهمایی سالیانه درروز یکشنبه 97/11/06 در خصوص توسعه شبکه ارتباطات در صنف ساختمان برگزار شد ، که گامی موثر در همکاری های متفاوت در حوزه لوکس سازی ساختمان برداشته است .  در این اتفاق خوب ارتباط موثری بین سازندگان مطرح ، معماران بزرگ و صاحبان صنایع لوکس ساختمانی برقرار گردید که امید است در راستای تولید ساختمان های با کیفیت و مرغوب تاثیر گذار باشد .  با توجه به آشفتگی بازار ساختمان ، عدم توانایی انتخاب صحیح و درست در این رشته چه برای خریداران و چه سازندگان و با تو جه به عدم و جود ارگان و یا نهاد خاص دولتی در ارایه استاندارد به ساختمانهای ساخته شده بسیاری از سازندگان ، معماران و کالاهای ساختمانی به نام از این طریق حاصل زحمات چندساله و هزینه های اعمال شده در پروژه های خود را در این مجموعه و این همایش به بازار خریداران خاص معرفی می کنند.   شرکت سفیر ارم نبز با توجه به ... ادامه »