انواع دریچه ها

.یکی از مهمترین مراحل اجرای سیستم سرمایش و گرمایش،انتخاب و نصب دریچه هوای مناسب میباشد
اما متاسفانه بسیاری از مهندسان و سازندگان اهمیتی برای این موضوع قاعل نیستند که مشکلاتی را برای سیستم سرمایش و گرمایش پروژه و کاربر ایجاد میکند.
   .شما  میتوانید با طراحی و اجرای دریچه هوای مناسب به تقسیم مناسب هوا ،معماری و زیبای فضا کمک شایانی بکنید
 انواع دریچه هوا :
1. دریچه دیواری چهار طرفه : استفاده از این دریچه امکان هدایت هوا به سمت چپ و راست و بالا و پایین را به شما میدهد.
اما استفاده از این دریچه خط افقی سقف کاذب را قطع کرده تا حدودی از زیبای سقف میکاهد.
2. دریچه خطی: با استفاده از این نوع دریچه شما میتوانید هوا را به طور یکنواخت در فضا پخش کنید.
معمولا  این نو دریچه را در مکانهایی از ساختمان که تبادل دما وجود دارد مانند جلوی پنجره ها،جلوی درب ورودی و... جانمایی میکنند.
استفاده از این دریچه ها به زیبای معماری داخلی و یکنواختی دما در فضا کمک میکند.
3. دریچه مخفی : از ابداعات تیم فنی شرکت سفیرارم میباشد. با استفاده از این نوع دریچه شما هیچ دریچه یا دستگاهی در فضای داخلی مشاهده نمیکنید که برای معماران و طراحان پیشنهاد جالبی میباشد.
4. دریچه از کف: در اقلیم های سرد ویا فضاهای با ارتفاع سقف بلن استفاده میگردد
5. دریچه برگشت: معمولا فیلترهوا دراین دریچه ها قرارمیگیردومحل قرارگیری دریچه برگشت درگردش مناسب هوا تاثیر به سزایی دارد.
 تنوع دریچه بسیار بالا میباشد و به کاربری و معماری پروژه بستگی دارد.