سفیر ارم

اخبار

۱۳۹۴/۰۲/۱۵

برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان آمل

دومین نمایشگاه صنعت ساختمان آمل در روزهای 22 الی 26 اردیبهشت در شهر آمل برگزار میگردد.
شرکت سفیرارم در راستای حضور پررنگ خود جهت خدمت رسانی به مشتریان عزیز استان مازندران پذیرای شما در غرفه های 99 و 100 می باشد