نظارت بر اجرای سیستمها

یکی دیگر از خدماتی که شرکت سفیر ارم ارائه می کند نظارت براجرای صحیح مراحل مختلف اجرای سیستم ها است.
یکی از خلا های موجود در اجرای سیستم های تهویه مطبوع  عدم نظارت بر کار عوامل اجرایی می باشد که این امر باعث بروز مشکلاتی در مراحل بعدی اجرای کار می شود . چون در بیشتر پروژه ها مهندسین ناظر اطلاعات دقیقی از سیستمهای تهویه مطبوع ندارند نمی توانند بر کار عوامل اجرایی نظارت صحیح و دقیقی داشته باشند. و این کار نیاز به فرد متخصص دارد .شرکت سفیر ارم برای حل این معضل ، تیم فنی را تشکیل داده است تابا نظارت  بر مراحل مختلف اجرای سیستم تهویه مطبوع در پروژه شما از بروز مشکلات بعدی جلوگیری نماید .که این نظارت شامل :
نظارت بر اجرای صحیح کانال کشی 
نظارت براجرای صحیح  لوله کشی مسی و لوله آب داغ
نظارت براجرای صحیح نصب دستگاه
نظارت بر اجرای لوله کشی و درین
نظارت بر اجرای سیستم برق دستگاه ها
ابلاغ نکات اجرایی مورد نیاز جهت انجام کلیه مراحل فوق شامل کانال سازی ، لوله کشی آب گرم درین و اجرای لوله مسی دستگاه ها و اجرای برق مربوط به دستگاه ها 
 شرکت سفیر ارم این آمادگی را دارد تا نظارت بر تمامی این مراحل را به عهده گرفته و در انجام هرچه بهتر پروژه شما تلاش کند .

هزینه های طراحی و نظارت

برای تعیین هزینه های نظارت ابتدا باید کارشناسان ما از پروژه شما بازدید نمایند و بر طبق گزارشات ارائه شده توسط ایشان و نوع خدماتی که کارفرما مدنظر دارد ، هزینه ها محاسبه شده و اعلام میگردد.