ارائه پک کامل فنی

یکی از خدمات شرکت سفیر ارم ارائه پک کامل فنی به شماکاربر عزیز می باشد . 
این پک شامل :
 محاسبه و طراحی نقشه های لوله های اب گرم رفت و برگشت از موتورخانه یا پکیج
محاسبه و طراحی نقشه های مربوط به برق دستگاه ها
محاسبه و طراحی درین دستگاه ها
محاسبه و طراحی نقشه های لوله مسی مرتبط از کندانسور تا هواساز