ورزشگاه شهدای وردآورد

دریافت اطلاعات
 
آدرس : وردآورد ، ورزشگاه وردآورد
کارفرما : شهرداری تهران
ساخت و نصب  دو عدد هواساز   ۱۶۰۰۰cfm   جهت گرمایش استخر .
دستگاههای فوق  ( full fresh )بوده و بدنه آن از ورق آلومینیوم  با عایق  ۰/۵ سانتی متر  ، دارای فیلتر آلومینیومی ، الکترو موتور موتوژن و کویل آب داغ می باشد .